10 000 důvodů

F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,C,F,C,G,F,C,F,G,a,F,G,C,F,C,G,C,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,C,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G,C
Matt Redman
10 000 reasons
Svítáním nový den se hlásí
Zas je tu čas s novou písní vstát
bude tento den všední, nebo něčím zvláštní
Kéž ještě večer moje píseň zní
Pána chval, duše
Ó, duše má, veleb Ho víc než dřív
On svaté jméno má, jméno
Veleb ho víc než dřív
Tvá láska k nám často hněv odkládá
Jsi Nejvyšší, přesto soucit máš
O dobrodiní Tvém v srdci stále zpívám
Mám tisíc důvodů Ti chválu vzdát
přijde den Tvého zúčtování
Na konci sil, když se blíží můj čas
Moje duše nepřestane Tebe dál chválit
Po tisíc let a potom napořád