Ať požehnán je Bůh

A,E,f#,D,A,E,D,A,E,f#,D,A,E,D,A,E,f#,D,A,E,D,A,E,f#,D,A,E,D,A,E,f#,D,A,E,f#,D,D,A,E,f#,D,A,E,f#,D,A,E,f#,D,A,E,f#,D,

Matt and Beth Redman

Blessed Be Your Name
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem úrodná
Tam, kde hojnost přebývá, požhnán buď Pán!
Ať požehnán je Bůh, tam, kde je zem nevlídná
duše žízní vyprahlá, požehnán buď Pán!
Ať požehnán je Bůh, když slunce svítí nad hlavou
A život zdá se zábavou, požehnán buď Pán!
Ať požehnán je Bůh, když dny jsou plné strádání
Když žal se skrývá v dávání, požehnán buď Pán!
Vše, co dáváš, ze Tvých dlaní s díky přijímám
Všechno měníš v požehnání, chválu Ti vzdám
Buď požehnaný mocný Tvůrce dnů i svaté jméno Tvé
Buď požehnaný velký Dárce snů, buď požehnané slavné jsméno Tvé!
Dáš a vezmeš sám můj pád i vítězství
V mém srdci stále zní jen slova žehná

Ukázky

Matt Redman - Blessed Be Your Name