Hospodine, kdo je podobný Tobě?

d,C,g,d,C,g,d,C,g,d,C,g

Zuzana Turoňová

Hospodine, kdo je podobný Tobě?
Hospodine, kdo je podobný Tobě?
Není nikdy podobný Tobě mezi bohy, ó Pane
Není takových skutků jako jsou Tvoje!