Ježíš Kristus, On je Král

C,d7,B,F,C,d7,C,F,G,d7,C,F,G,C
Ježíš Kristus, On je Král (Ježíš Kristus, On je Král)
Ježíš Kristus, On je Král (Ježíš Kristus, On je Král)
On žije (On žije), On z mrtvých vstal
Před ním se jednou pokloní celé nebe a celá zem
Vždyť všechno, co On učinil, stvořil ke chvále své
Ke chvále svého jména