Ty jsi hoden chvály

d,d,C,d,d,C,e,e,D,C,A,C,d,d,C,d,d,C,e,e,D,C,A,C,a,e,G,D,a,e,C,a,e,G,D,C,e,a,D,C,e,a,D
You Are Worthy

Darlene Zschech

Každou pýchu v duši své teď odkládám
Každé vyvýšení své jen Tobě dávám
Není žádný nad Tebou, kdo by byl výš
Jen Ty jsi hoden chvály, Ty jsi hoden chvály
Volajícím jméno Tvé Ty jsi vždy blíž
Milující, stále stejný zůstáváš jak dřív
Dals mi poznat lásku svou, Tvůj pokoj mám
Jen Tobě patří sláva, Tobě patří sláva
Ty jsi hoden mých chval, můj Králi
Ty jsi hoden díků mých, vší slávy
Ve Tvé náruči být, životem svým Tě ctít
Ty jsi Králem mým
Máš můj dík
Uctívám svaté jméno Tvé
Ty jsi Králem mým
Máš můj dík
Uctívám svaté jméno Tvé

Ukázky

Hillsong (d)