Bližšie

h,A,F#,G,h,A,F#,G,D,A,h,G,D,A,h,G,D,G,D,A,h,G,D,A,h

Amanda Cook

Tvoja láska vzala mi dych
A zmenila môj svet
Zmenila môj svet
Len na tom záleží
byť s Tebou navždy
byť s Tebou navždy
Stále bližšie k Tebe kráčať
v Tvojej hĺbke sa rozplývať
ja túžim poznať viac
Teba poznať viac
Tvoja láska zmysel dáva
a všetko prekonáva
ja túžim poznať viac
Teba poznať viac
Woah, woah
Tvoja láska vznešená je
Woah, woah
Tvoja láska láme