Chvalte Hospodina

d,G,d,C,d, F,C,d,C,d

Chvalte Hospodina
všichni národové, velebte ho všichni lidé.
Neboť jest rozšířená nad námi milost jeho
a pravda Boha na věky. Haleluja.

Ukázky