Do rukou protivníka

G,C,G,C,G,C,G,C,D,e,D,e,D,e,F,G,G,C,G,C,G,C,G,C,G,C,G,C,G,C,G,C

Jiřina Markovová

Do rukou protivníka svého se nevydávám
dveře svého srdce žádostem neotvírám.
Toho, který za mne platil já nezapírám
za dnů boje, za dnů ticha stejnou naději mám.
Nadešel čas povstat s hlavou vzhůru
rozjasnit svou tvář
znovu vyzdvihuji lásku, víru
k Bohu, co mi milost dal, já utíkám.
Na slova Krista, svého Pána spoléhám
jeho učením a vykoupením nepohrdám.
Že je mým spasitelem, směle vyznávám
za dnů boje, za dnů ticha stejnou naději mám.
Beru na sebe Boží zbroj a vím
že mě jeho moc znovu posilní.
Zlému chci odolat, zůstat pevně stát,
své duši říkám: "Probuď se a z mrtvých vstaň".