Dobrořeč duše má

G,C,D,G,C,D,G,C,D,G,C,D,G,C,D,G,C,D

Dobrořeč duše má Hospodinu
A celé nitro mé Jeho svatému jménu
A nezapomínej na žádné Jeho dobrodiní
On ti všechny tvé nepravosti promí
Ze všech nemocí uzdravuje tělo tvé
Tebe korunuje Svou milostí a slitováním