Hospodin je světlo

e,C,D,e,C,D,e,G,D,e,D,G,D,e,D,e,e,e,e,e
Hospodin je světlo
Hospodin je světlo
Hospodin je světlo
Jen On je spása
Ať v našich srdcích stále zní
"Hledej moji tvář"
Jsi pro nás první, poslední
Jsi Bůh, ó Pane náš
Hospodin je cesta, ...
Hospodin je láska, ...
Hospodin je život, ...
Hospodin je pravda, ...