Já svou víru v Tebe neztrácím

G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e,C,e,C,e,D,G,D,e,C,G,D,e,C,G,G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e,C,e,C,e,D

Jiřina Markovová

V horku stínem, v noci útočištěm mým
Silným žárem i v těch dobách ledových
Z poháru lásky Tvého Ducha toužím pít
Dílo rukou Tvých mě denně překva
Na cestě za Tebou mě nezastaví nic
Nikdo nikdy mi nenabídne víc
Já svou víru v Tebe neztrácím
Vím, kým jsi pro mě, vím, že mě čeká nebe
Ke starým žádostem se nevracím
Ne, nemusím se stydět za to, že věřím v Tebe
Na poutních místech Tvoje tělo nehledám
Po bílém rouchu ani v hrobech nepátrám
Ve zlatých krásných chrámech nebydlíš
Na žádném z křížů už dávno nevisíš
Vím, že v mém domě denně přebýváš
V mém srdci, Pane, vždycky místo máš!