Já vím, že Ježíš je stejný

D,h,G,A,D,h,G,A,D,h,G,A,D,G,A,D,A,D,A,h,G,D,e,A

Jiřina MarkovováNevím

vím, že Ježíš je stejný
On se nikdy nezmě
V něm je spasení a zdraví
V tom nádherném jménu Ježíše.
Svou lásku nezmění,
svou mocí tě promění,
Ježíš ti přijde na pomoc,
kdykoliv na něj zavoláš.