Jen Tobě

C,a,G,F,C,a,G,F,C, C,F,a,G,F, C,a,G,F,C,a,G,F,C, C,F,C,F,a,C,F,a,C,F

Tretí deň

Přede mnou je kříž a za mnou svět,
Neobrátím se už nikdy zpět.
To celé je jen o Tobě.
Zatřes nebesy, roztrhni oblohu,
Ať každý z lidí ví, je to tu o Bohu.
To celé je jen o Tobě.
Jen Tobě a ne nám patří sláva.
Jen Tobě a ne nám.
Pramen ze srdcí, Tobě chvála zní,
Na tváři je Ten, kdo rozumí.
To celé je, jen o Tobě.
Sešli oheň svůj na oltář obětí,
Plamen našich chval ať světem proletí.
To všechno je jen o Tobě.
Zem se chvěje, hory křičí - jen pro Tebe.
Slunce září, moře hučí - jen pro Tebe.
Vesmír celý se točí a zpívá - jen pro Tebe.
A Tvoje děti křičí, křičí - jen pro Tebe.