Jen v Kristu

G,D,G,A,D,G,A,D,G,D,G,A,D,G,A,D, G,D,G,A,D,G,A,D,G,D,G,A,D,G,A,D
In Christ Alone
Jen v Kristu mám naději svou
Je světlem mým i písní mou
Ta pevná zem, ta skála skal
V žáru i v bouři úkryt znám
Jen pokoj Tvůj, jen láska Tvá
Jen ta můj strach vždy přemáhá
Zachránce můj, v něm všechno mám
v Kristově lásce smím tu stát
On v Kristu sám se tělem stal
v něm plnost Boží přítom
Ten lásky dar byl popliván
těmi, jimž byl ke spáse dán
Své smrti kříž on musel nést
tak usmířen byl Boží hněv
Když každý hřích na sebe vzal
v Kristově smrti smím tu stát
Ve skále měl svůj tmavý hrob
On, světlo světa, spoután tmou
Pak přišel zlom v den vítězný
když Ježíš vstal, byl vzkříšený
Tak zvítězil nad hříchem vším
svou obětí mě zbavil vin
Vím, on je můj a já jsem s ním
Kristova krev mi dává žít
Teď klid a mír v svém srdci mám
vždyť ve mně Kristus vládne sám
Od prvních chvil do konce dní
Ježíš je stále Pánem mým
A žádná moc či lidský hřích
mě nemůžou vzít z rukou Tvých
Než zazní hlas, než přijde k nám
v Kristově síle smím tu stát