Jěžíš je Lev z Judy

C,F,C,a,F,G,C,C,F,C,a,F,G,C,C,B,C,C,F,C,a,F,G,C,C,F,C,a,F,G,C,

Pavel Kalous

Ježíš je Lev z Judy, každý ať vyzná,
Ježíš je Král plný smilování.
Ježíš je Rek silný, každý ať vyzná,
Ježíš je Pán hodný uctívání.
Hosana zavolej, hosana, hosana
Hosana zavolej, hosana, hosana
Ujal se vlády Beránek Boží,
Je věčné Jeho kralování.
Ujal se vlády Beránek Boží,
Je věčné Jeho kralování.