Ježíš je má skála

a,C,G,a,a,e,C,G,a,e,a,a,e,C,G,a,e,a,a,C,G,a,a,e,C,G,a,e,a,a,e,C,G,a,e,a

Pavel Kalous

Ježíš je má skála,
On je moje spasení,
V něho doufám,
On je štítem mým.
Ha le lu ja, On je štítem mým.
Ha le lu ja, On je štítem mým.
Ježíš je mým Pánem
Nikdy mě neopustí
On je věrný
Důvěru mou
Ha le lu ja, důvěru mou
Ha le lu ja, důvěru mou