Ježíš

C,d,G,C,a,d,G,C,C,d,G,C,a,d,G,C,C,d,G,C,a,d,G,C,G,d

Ježíš, nejkrásnější ze všech jmen
Ježíš, slyší hlas můj každý den
Ó, Ježíš, mě v mém pádu pozvedá
Ó, Ježíš krásné jméno
Ježíš, chválu vzdává srdce mé
Ježíš, stále stejný včera, dnes
Ó, Ježíš, zemřel též za hříchy mé
Ó, Ježíš, nejkrásnější z jmen
Ježíš, přijde brzy jako Král
Ježíš, přines lásku na zem k nám
Ó, Ježíš, Jemu chválu zazpívám
Ó, Ježíš krásné jméno
Ó, Ježíš krásné jméno