Ježíši, můj Pane

e,D,G,A,C,h,e,G,A,e,C,h,A

Ježíši, můj Pane, Ty jsi králů Král
Tys za mě život svůj dal
Velebíme Tvoje svaté jméno
Ty jsi Bůh náš a Pán