K Tobě Králi

f#,D,A,E,f#,D,A,E, f#,D,A,E, f#,D,A,E,f#,D,A,E, f#,D,A,E,f#,D,A,E,

Bethel Live

Jen Tvoje láska, z prachu nás zvedá
Do Tvojí slávy z temnoty dní
Břemena lámeš, sílu nám dáváš
Uzdravuj nás
K Tobě Králi pozvedám hlas
Tobě Králi vzdávám chválu
K Tobě Králi pozvedám hlas
Zpívám Haleluja
Pouta jsi zlámal, oči otvíráš
Armáda Krále dnes začíná růst
Smrt už nemá moc
Vítězství nám dal náš živý Pán
Chválou zní Svatý, Svatý, Sva
Tvé jméno zní Svatý, Svatý, Sva