Kdo je tím Králem slávy

King of glory
C,F,C,F, F,a,G,F,C, C,F,C,F, F,a,G,F,C, F,a,G,F,C, C,F,C,F, F,a,G,F,C,

Third day

Kdo je tím Králem slávy, jenž mě láskou provází
a stále ke mně mluví něžně slovem svým?
svědomí mi říká: Bez odpuštění nelze žít.
Kdo je tím Králem slávy, jenž mi je nabízí?
Kdo andělů je králem?, Bůh, co žehná pokojem
a otvírá nám nebe, a krásu, co je v něm.
duše po něm touží, po milosti, v pravdě stát.
Kdo je tím Králem slávy? Lidský syn i Bůh a Pán.
Má jméno Ježíš, drahý Ježíš, mocný Pán,
v srdci mém Král. On je Král slávy.
Kdo je tím Králem slávy? Důstojností oplývá
a moudrostí se halí, milostivý Král.
Je Pánem na nebesích, počátkem všeho stvoření.
On je tím Králem slávy, On je pro mě vším.

Ukázky

King of Glory - Anglický text

King of Glory - Third Day