Milujeme, ač nevidíme

C,G,C,G,C,G,F,C,G,C,G,C,G,C,D,e,F,C,D,C,G,C,G,C,a,D,C,G,C,G,C,a,D

Jiřina Markovová

Milujeme, ač nevidíme
Věříme v Něj a jásáme
Nevýslovnou radostí plnou slávy
Docházíme cíle víry své
Zlatem stříbrem On nezaplatil
Pomíjivým nás nekoupil
Povolal nás do světla svého
Skrze Něj máme přístup do bran nebeských
Jsme koupeni krví Beránka
Na místě zvaném Golgota
Otroky hříchu nemusíme déle být
Na kříži svůj život dokonal
Třetího dne však z mrtvých vstal
Otroky hříchu nemusíme déle být