Můj Bůh je můj štít

D,C,G,D,C,G,D,C,G,D,C,G,D,C,G,D,D,C,G

Frank Gallio

Můj Bůh je můj štít, je mou písni
vím, On mi odpoví a mocí Svého jména vysvobo
Chci žít ve stínu křídel Tvých
Spěchám do stínu křídel Tvých
Smím žít ve stínu křídel Tvých
Teď smím jít v pokoji dál
Vím, že jsi mi blízko, haleluja