Nádherný

Lovely Lord
C,G,D,C,e,D,C,G,D,e,C,D,e, e,C,G,D,e,C,D,e,C,G,e,C,D,e,C,D,G
Nádherný pro mě vším jsi sám
Nádherný, čistý můj jsi pán
Hoden jsi slávy, jsi králů král
Jak je nádherné víc tě znát
1. Ve tvém srdci je soucit a slitová
Prapor lásky tvé nade mnou
S tebou setkat se toužím tváří v tvář
Navždy v blízkosti tvé pak stát
Jak je nádherné víc tě znát
2. Ve tvých rukou je právo, jsi spravedlivý
Jas tvé tváře jak úsvit nade mnou
Ty jsi stvořitel můj, mého života pán
Tobě chválu a díky vzdám
Jak je nádherné víc tě znát
3. Budem chválit tvé jméno ať svaté je v nás
Tebe chválit a vzývat budem dál
Ve tvé moci a slávě chceme navěky žít
V srdci vděčnost a lásku mít
Jak je nádherné blíž ti být

Ukázky

Lovely Lord - Petra (B)

Lovely Lord - Petra, live (B)

Lovely Lord - Petra, live (B)