Náš Bůh

C,G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e,C,G,D,e

Náš Bůh On je králů Král
Jeho trůn bude na věky stát
On má všechnu vládu a moc
Náš Bůh On je Králů Král
Náš Bůh bude navěky vládnout nám
Kteří za ním půjdeme
On má naše jména zapsa
V knize života