Navěky a navždy

D,A,h,G,D,A,h,G,D,A,h,G,D,A,h,G

SŽ Brno

Navěky a navždy budu chválit
Tebe, Ježíši, můj spasiteli
Navěky a navždy budu uctívat Tvoje jméno
Před milostí Tvou jsem na kolenou
Všechna slova jsou jen prázdnou ozvěnou
Já vím kde jsem byl, já vím kde jsem teď
Klečím na kolenou před milostí Tvou