Nikdy nepřestanu (Já stojím v údivu)

D,h,G,A,D,h,G,A,h,D,G,A

Petr Zika

Izajáš 53:3-5

stojím v údivu před tebou
Jsem přemožen tvou nádherou
Když přemýšlím nad tvou obětí, Ježíši
Ty zachraňuješ duši mou
Vyléváš stále milost svou
Králi nekonečně vzácný, muži soužení
Když myslím na lásku tvou
Nikdy tě nepřestanu chválit