Oceány

h,A,D,A,G,h,A,D,A,G, h,A,D,A,G,h,A,D,A,G, G,D,A,G,D,A,G,D,A,G,A,h,A,D,A,G, h,G,D,A,h,G,D,A, G,D,A,e,G,D,A,e, h,A,D,A,e,h,A,D,A,e

Oceans

Joel Houston, Matt Crocker, Salomon Ligthelm, č. text Marie Tesárková

Říkáš, že mám na vodu vstoupit
Do neznáma, sklouznout se
A právě tam Tě můžu najít
I v hlubinách chci s vírou stát
            
V nejhlubších vodách dlí Tvá přízeň
Jen Tvoje dlaň smí vést mě dál
Když klopýtám a strach mě sráží
Ty zůstáváš a mně dáváš vstát
Pak zavolám jen jméno Tvé
Hned míjím vlny rozbouřené, když oceán hřmí
Má duše v Tobě odpočine
A jsem jen Tvůj a Ty jsi můj            
Duchu svatý, veď mě blíž, chci kráčet vírou
S Tebou jistě projdu vodou, kam řekneš, tam já půjdu
Veď mě dál, než kam já sám dojít můžu
Stále buduj moji víru, chci žít blízko svému Pánu
Duchu svatý, veď mě blíž, chci kráčet vírou
S Tebou jistě projdu vodou, kam řekneš, tam já půjdu
Veď mě dál, než kam já sám dojít můžu
Stále buduj moji víru, chci žít blízko svému Pánu
Duchu svatý, veď mě blíž, chci kráčet vírou
S Tebou jistě projdu vodou, kam řekneš, tam já půjdu
Veď mě dál, než kam já sám dojít můžu
Stále buduj moji víru, chci žít blízko svému Pánu

Ukázky

Hillsong UNITED - Oceans