On je vzkříšený

My redeemer lives
E,A,E,A,E,A,E,A, E,A,E,A,E,A,E,A, H,A,H, E,A,c#,H, D,f#,E,f#,E,H, H

Reuben Morgan

Já vím tys mě zachránil
Tvá krev smyla můj hřích
Já tom, já věřím
Můj strach jsi na sebe vzal
Lásku a život mi dal
Já tom, já věřím
Chci zpívat dál: Živý, živý je Pán!
[: On je vzkříšený!, On je vzkříšený! :]
Když ztrácím sílu, stojíš se mnou
pak tančit smím před trůnem tvým
a vidím slávu tvou.

Ukázky

Slovo Života, Brno 15.6.2008 (od E)

My redeemer lives, Hillsong (D)

My redeemer lives, Hillsong kids (D)

Jakási anglická verze s textem (E)