Pán Bůh je pastýř můj

D,A,h,D,A,G,D,A,h,D,A,G,D,A,h,D,A,G,D,A,h,D,A,G,A, E,f#,c#,A,E,f#,c#,A,E,f#,c#,A,E,f#,c#,A,D,A,h,D,A,h, D,A,h,D,A,G,D,A,h,D,A,G,A,D,A,h,D,A,G,D,A,h,D,A,G,

Timothy

Pán Bůh je pastýř můj, nic mi nebude scházet
Na pastvách zelených pokrm výborný chystá
K vodám tichým vodí, život dává duši
Cestou spravedlivých provází pro jméno své
I kdybych měl údolím jít, kde smrti stín svůj příbytek má
Já nebudu se zlého bát, vždyť Ty jsi stále se mnou
Tvůj prut a Tvoje berla jsou mi potěšením na všech mých cestách
A před mými nepřáteli mi bohatý stůl chystáš
        Bohatý stůl chystáš
Olej pomazána mou hlavu vyléváš
Pohár můj doléváš, plností přeté
Láska s milostí Tvou budou se mnou vždy kráčet
V domě Hospodina budu přebývat stále