Pojď, teď je ten čas jej chválit

Come, Now Is the Time to Worship
D,D2,D4,D,A,e,h,G, D,D2,D4,D,A,e,h,G, D, G,D,G,D,G,h,e,A

Brian Doerksen

Pojď, teď je ten čas jej chválit
Pojď, své srdce můžeš králi dát
Pojď, teď je ten čas jej chválit
Pojď, před pánem svým teď žeš stát, pojď
Jednou každý jazyk vyzná že jsi pán
Každý jednou se poklo
Navždy slavný poklad zůstává nám,
kdo tě milu

Ukázky

(E)

Brian Doerkson and Wendy O'Connell (D)


Oslo Gospel Choir - Come, Now Is The Time To Worship
Uploaded by xbadboy. -