Požehnaní

D,G,D,G,e,A,D,G,A,G,A,D,A,h,G,D,A,h,G,D

Robert Jakš

Ti, kdo v Božím domě stojí
Navěky Tě chválí
Sílu svou jen v Tobě mají
Požehnaní jsou v Bohu svém
Půjdeme ve Tvé síle dál
Než spatříme Tě tváří v tvář
Slyš náš hlas, ó Pane všemohoucí
Uzdrav naši zem
Tebe hledáme a vzýváme Tě