Pozvedni výš korouhev chvály

e,h,G,A,e,h,G,A,e,h,G,A,e,h,G,A,A, D,A,h,A,D,A,h,A, D,A,h,A,D,A,h,A, e,h,e,h,e,h,A, D,A,G,D

Pozvedni výš korouhev chvály a vyznej slovo vítězství!
Bůh slíbil, že bude s námi a nic nás nezastaví.
Pozvedni výš ruce své k Pánu a chval ho za své spasení,
temná noc blíží se k ránu přichází probuzení!
Od slávy k slávě Bůh povede nás,         
když v lásce a pravdě dál budeme stát,         
tak žádná zbraň neobstojí proti nám.   
tak žádná zbraň neobstojí proti nám.
Boží oheň v nás hoří
Boží zbroj na sebe vem
Ježíš moc ďáblovu zmařil
a poslal nás na svoji žeň

Ukázky