Co můžu dát

The Stand
G,C,h,C,G,C,h,C,C,e,C,D,e/G,G,C,h,C,C,G,D,e,C,G,D,C,G,D,e,C,G,D

Před stvořením stál jsi ve slávě
Věčnost ve svých rukou
Vesmír stojí před tvým majestátem
Stojím před tebou
Před pádem mým stál jsi ve slávě
Kvůli hanbě mé nesl jsi kříž
Na tvých ramenou hřích můj tížil
Stojím před tebou
Tak co můžu říct, tak co můžu dát
Než své srdce vzít a tobě ho dát
Teď můžu žít ve tvé slávě
Duch tvůj přebývá v srdci mém
Plný života tak jak jsi slíbil
Stojím před tebou
Smím stát teď dál v bázni jména Tvého
Pozvednout ruce své ke chvále Tvé
Smím stát, duši svou dávat do Tvých dlaní
Vše co mám je Tvé

Ukázky

Slovo Života, Brno 14.3.2010 (od F)

The Stand, Hilsong (A)