Přišli jsme Tě chválit

D,A,e,D,A,G,D,A,e,D,A,G, D,A,h,G,D,A,h,G, D,A,e,D,A,G,D,A,e,D,A,G, A,D,G,A,D,G
Here I am to worship

Tim Hughes

Do tmy na svět přišlo k nám světlo světa
Otevři můj zrak ať vidím
Tu krásu lásky, z které srdce Ti zpívá
Že sláva a moc Ti náleží
Přišli jsme Tě chválit, přišli jsme se sklánět
Přišli jsme Ti vyznat, že jsi náš Bůh
Jsi dokonalá láska, dokonale svatý
Dokonale nádherný jsi k nám
Králi všech dní, také nejvyšší Vládce
Slavnější nad nebesa
Ponížil ses, přišel's na zem, kterou stvořil's
Vzdal ses slávy z lásky k nám
Nikdy plně nepochopím
Co na kříži Tě stál můj hřích