Radostí jsi mou

Eb,B,Eb,B,Eb,B,Eb,B,Eb,c,F,B,c,Eb,F,B,c,Eb,F,B,Eb,B,Eb,B,Eb,c,F
Made me glad

Miriam Webster

Chválím slávu Tvou, můj Králi
Toužím s Tebou kráčet dál
Léčíš vždy slovem svým mé rány
Blízkost Tvá mi dává pevně stát
S Tebou zůstat smím
Jen Ty jsi Pánem mým
Ty jsi můj štít, můj Král
Moje píseň, co tak krásně zní
Můj úkryt, má skála
V mé nouzi přicházíš, jsi spása
Já vím, můžu žít z Tvé lásky
Chráníš mocí svou mé pády
Radostí jsi mou
Zpívám chválu svou

Ukázky

Made Me Glad - Miriam Webster

Radostí jsi mou (Festival pod věží)