Sláva našemu Pánu

G,C,G,C,G,C,G,C,G,C,G,D,C,G,e,A,a,D,G,C,G,D,G,C,G

Sláva našemu Pánu
Sláva našemu Králi
Sláva, On je Ten požehna
Jenom On změnil můj život
Vyvedl mne z temnoty
Proto s vděčností zpívám
Ježíš mě zachránil,
ó, Ježíš mě zachránil