Sláva Ti patří

e7,C,G,D,e7,C,G,D,e7,C,G,D,e7,C,G,D, G,a,G,C,G,a,G,C,G,a,G,C,C,D,G, e7,C,G,D,e7,C,G,D,e7,C,G,D,e7,C,G,D, G,D,e,C

Vicky Beeching, Ed Cash, č. text Tomáš Coufal

Přišel Bůh a život za mě dal
Amen, amen
Svým tělem, krví vítězem se stal
Amen, amen
Na kříži mřel, pak vzkříšen byl
Amen, amen
Po pravici Otce vládne dál
Amen, amen
Sláva Ti patří, Ty jsi Bůh vždy mocný
Sláva Ti patří, Ty jsi Pán
Tobě celým srdcem zpívám, že jsi Bůh vždy mocný
Velká je sláva Tvá
Krev rudá tekla z rukou bezhříšných
Amen, amen
Však nezůstal tam viset na kříži
Amen, amen
Boží lásky proud teď smáčí nás
Amen, amen
Haleluja, on se vrátí zas
Amen, amen
Ty jsi ten, který byl
Ty jsi ten, který je
Ty jsi ten, co se vrátí k nám