Dávám ti srdce své

I Give You My Heart
D,h,G,D,A,h,D,C,A, D,h,G,D,A,h,D,C,A, D,A,e,G,A,D,D,A,e,G,A,D

Reuben Morgan (František Krupička)

Tobě králi toužím, čest slávu vzdát
celým srdcem chválím jméno tvé.
Ze vší síly zpívám a vzdávám dík
před tebou se skláním, pane můj.
Dávám ti srdce své i duši svou,
chci jen pro tebe žít.
S každým nadechnutím, s každým procitnutím
chci jen tvou cestou jít.

Ukázky

Slovo Života, Jiřina Markovová 2.11.2008

This is My Desire - Hillsong

Lord I Give You My Heart