Tvoje láska je

A,h,G,D,A,h,G,A,h,G,D,A,h,G,A,h,G,D,A,h,G,D,e,G,A,D,e,G,A,D,e,G,A,e,G

Paul Ewing

Petr Brůžek

Bože můj, díky Tobě dýchám
Pro Tebe tu jsem
vím, láskou jsi mě získal
Teď Ti blízko jsem
Smutek je pryč, štěstím sám mě plníš
Učíš mě láskou žít
Tvoje láska je silnější než vítr
Ona vyšší je, nad nejvyšší štít
Hlubší je než dno oceánů
Změnila můj svět
Paul Ewing: Stronger Than; © Hillsong Publishing