Ty jsi jediný Bůh

E,A2,A,E,A2,E,A2,A,E,A2,E,A2,A,E,A2,E,A2,A,E

Michaela Romanská

Ty jsi jediný Bůh, první a poslední
Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty
Ty máš největší moc, Ty jsi svrchovaný
Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty
Jsi největší ve své síle a největší ve své moci
Hrozný se ve svém hněvu a největší ve svém milování
Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý
Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi Ty