Ty jsi nádherný

A,D,E,C#,F#,D,E,A,A,D,E,C#,F#,D,E,A,A,D,E,C#,F#,D,E,A
Great Is He
Pánů Pán, králů Král
Ty jsi velký Bůh
Ty jsi nádher
Haleluja, haleluja, haleluja
Ty jsi nádher
Ó haleluja, spasení, čest i sláva
Tvá je moc i síla
Ty jsi nádher