Velké a nádherné

d,G,d,G,d,C7,F,A7,d,G,d,G,B,a7,d,D7,g,d,g,d,g,d,g,A, d,A,d,C7,F,g,d,A7,d

Nevím, kdo to napsal.

Velké a nádherné jsou skutky tvé ó Pane,
Bože všemohoucí, svořiteli.
Pravda a spravedlnost jsou všechny tvoje cesty,
mocný králi národů.
Kdo by se nebál tebe Pane a neslavil tvé jméno
zůstáváš Beránkem vítězným, svatý je Pán.
Laj