Velký v moci

C,F,C,C,F,C,C,a,F,a,G,C,a,F,a,G,C
Oslav ho nebe a vše, co je v něm
Chvalte ho andělé i celá zem
Vzývej svého Pána
Klaň se mu slunce i zástupy hvězd
Chvalte ho nebesa, chvalte ho dnes
Vzývej svého Pána
Velký v síle, velký v slávě, velký v lásce, Král v nebesích
Velký v boji, velký v moci, velký v církvi, Ježíš je pánů Pán