Zpívej haleluja

g,c,g, D#2,d,g,D#2,d,g, g,c,g, c,d,g, c,d,g, g,c,g, g,c,g

hudba: Slovo života Uppsala; text: Prokešovi

Věřím v Krále, jehož království je věčné,
vládne milostí a soudí spravedlivě,
slyší každého, když v nesnázích ho prosí,
přijde mu na pomoc a zachrání ho v tísni.
Veliký je náš Bůh, nejvyšší chvály je hoden.
Velikost Jeho jména nemůže vystižena býti.
Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
Zpívej haleluja Ježíši.
Zpívej haleluja, zpívej haleluja,
Zpívej haleluja Ježíši.
Náš Král je Ježíš. Náš Král je Ježíš.
Chci Tě vyvyšovat, Bože můj a Králi,
chci Ti dobrořečit navěky a navždy.
Každý den Ti, Pane, toužím vzdávat chválu,
já chci chválit jméno Tvé na věky věků.

Ukázky

Slovo Života, Brno (od e)