Verný Boh

h,D,G,h,D,G,h,D,G,h,D,G, e,G,C,e,G,C,e,D,h,C, h,D,G,h,D,G,h,D,G,h,D,G, e,G,C,e,G,C,e,D,h,C, G,D,e,C,G,D,e,C, G,h,e,C,D,G,

Heartbeat

Nemôžem prestať myslieť na Teba
Nemôžem sa Ťa striasť
Si ako oheň v mojom vnútri
Čo páli ma, páliš ma
Si všetko, čo chcem
Si všetko, čo mám
Aj keď zdá sa, že spíš,
Ja Tvoje meno zavolám
Proti búrkám, proti tmám
    
Nemôžem prestať myslieť na Teba
Nemôžem sa Ťa striasť
Si ako oheň v mojom vnútri
Čo páli ma, páliš ma
Si všetko, čo chcem a čo mám
Každý môj dych je Tvoj
Aj keď zdá sa, že spíš,
Ja Tvoje meno zavolám
Proti búrkám, proti tmám
Si verný Boh a verný Kraľ
Dokončíš dielo, ktoré si vo mne začal
Si verný Boh a verný Král
Nevzdáš sa snov, ktoré si so mnou snívať začal
Ohlásím zo striech, že ľúbiš mňa a ja ľúbim Teba
Ohlásím zo striech, že si verný a verný a verKraľ