Vítěz

a,F,C,a,F,C,G,F,C,G,F,C,a,F,C,a,F,C,G,F,C,G,F,C,a,F,C,a,F,C,G,F,C,G,F,C,G, a,F,C,G, a,F,C,G,a,F,C,G,a,F,C,G, a,F,C,G,

eSPé

Pokorný král na kříž umřít šel
Za náš hřích on sám trpěl
Vydechl a dal život za nás
Můj Pán   
Spasitel, svatou krev prolil
Beránek, umřel místo nás
Na sebe vzal těžkosti všech dní
Když umíral na kříži v bolesti
Třetí den, hrob se otví
A Ježíš Král z mrtvých vstá
Strach odchází a smrt sílu ztrá
On zvítězil, nám nový život dal
Wooo, wooo, wooo, wooo
    
Nad každý strach který vládl
Nad každou hanbou a pádem
Bůh, má naděje a láska
Vítězně nade vším vládne
Nad každou bolest a smutek
Nad každou slzou a bouřkou
Bůh, moje radost a vášeň
Vítězně nade vším vládne
S ním můžem snít odvážně
S ním každé úskalí zvládnem
On, který křídla nám dává
Vítězně nade vším vládne!
Wooo, wooo, wooo, wooo