Zpívejte Hospodinu píseň novou

e,D,a,C,D,e,G,e,A,D,G,e,A,D,G,e,A,G,D,C,D,C,D,C,D,C,D,C,D

Jiřina Markovová

Zpívejte Hospodinu píseň novou
Zpívejte Hospodinu píseň novou
Zpívejte Hospodinu   píseň novou
Protože veliký je Hospodin, vší chvály hodný
On budí bázeň, je nad všechny bohy
Veliký je Hospodin, On si zamiloval nás
Přiznejte moc Jeho jména
Přineste dar k Jeho nohám
Přineste chválu do Jeho nádvoří
sláva Boží padne na nás
sláva Boží padne na nás